92. redna seja (skupna seja) - Odbor za zadeve Evropske unije

Zasedanja:

Vsebina

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
SKUPNA SEJA
ODBORA ZA ZADEVE EVROPSKE UNIJE
92. redna seja
in
ODBORA ZA ZUNANJO POLITIKO
46. redna seja
(7. februar 2014)
Sejo je vodil Jožef Horvat, predsednik Odbora za zadeve Evropske unije ter Janja Klasinc, predsednica Odbora za zunanjo politiko.
Seja se je pričela ob 8.56 uri.

Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka (NSi)
Drage kolegice, dragi kolegi, nadaljujemo skupno sejo odborov, ki je zdaj odprta za javnost.
prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA – TO JE ZASEDANJE SVETA EVROPSKE UNIJE ZA SPLOŠNE ZADEVE, BRUSELJ, 11. FEBRUAR 2014.
Gradivo k tej točki ste prejeli od vlade, 6. 2. 2014 na podlagi 8. člena Zakona o sodelovanju med Državni zborom in Vlado v zadevah Evropske unije. Mag. Igorja Senčarja, državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve prosim za predstavitev izhodišč. Izvolite.
Igor Senčar
Hvala lepa.
Svet bo obravnaval osnutek obrazloženega dnevnega reda za marčevsko zasedanje evropskega sveta in se seznanil s programom grškega predsedovanja Svetu Evropske unije, namreč to je zdaj šele prvi Svet za splošne zadeve, januarski je bil odpovedan, ker bilo dovolj točk dnevnega reda.
Potem pa bo tudi na predlog Francije s podporo sedmih držav, med njimi je bila tudi Slovenija, dodatno opravil razpravo o predlogu sklepa sveta o dajanju v promet za gojenje gensko spremenjene koruze, odporne proti nekaterim škodljivcem.
Za pojasnilo, zakaj je to na svetu za splošne zadeve, države članice namreč na regulatorjem odboru o temu vprašanju niso uspele doseči dogovora zato se zdaj razprava nadaljuje na svetu. Ker pa Svet za kmetijstvo in ribištvo ne zasedal do predpisanega roka je bil podan predlog, da se ta zadeva obravnava na zasedanju sveta za splošne zadeve.
Glede programa predsedstva mislim, da z njim ste bili podrobneje seznanjeni, ko je grški veleposlanik ga predstavil vašima obema odboroma. Mi ta program podpiramo, v mnogih vidikih odraža tudi naše prioritete je pa tukaj pomembno poudariti, da seveda grški veleposlanik je pri vas nastopil z vedenjem pričakovanj Slovenije in je izrecno poudaril tudi širitev v uradnem programu, širitev ni tako visoko kot bi si jo mi želeli tako da bomo mi poudarjali tudi izziv in nujnost biti osredotočen tudi na širitvene izzive.
Priprava zasedanja evropskega sveta 20. in 21. marca torej ta obrazloženi osnutek dnevnega reda nakazuje ključne teme in v bistvu bo marčev evropski svet zelo vsebinsko bogat. In sicer imamo izvedbo novega cikla evropskega semestra in pregled stanja na področju pakta za rast in delovna mesta. Ocenjen bo tudi napredek na področju strategije Evropske unije do leta 2020. Evropski svet bo potem sprejel predvidoma tudi sklepe glede enotnega reševanja mehanizma, o čemer trenutno potekajo pogajanja z evropskim parlamentom, to je ta drugi steber bančne unije in sklepe o napredku na področju obdavčitve.
Najpomembnejši temi na marčevskem zasedanju evropskega sveta pa bosta industrija oziroma njena konkurenčnost in pa nov okvir za nov podnebno energetski paket do leta 2030, vključno s problemom visokih cen energije zaradi naraščajočih cen energije v Evropi zlasti pa v primerjavi z ravnijo cen energije v ZDA. V bistvu Evropa na temu področju izgublja konkurenčnost in je to res vredno velike pozornosti.
voditelji bodo pred vrhom Evropske unija – Afrika razpravljali tudi o odnosih Evropske unije z državami tega kontinenta in glede razvoja dogodkov v Ukrajini tudi lahko pričakujemo, da bodo na evropskem svetu razpravljali o Ukrajini.
Zdaj, to je v bistvu na kratko o točkah dnevnega reda pa bi potem lahko podrobneje odgovarjal na vaša vprašanja. Hvala.

Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka (NSi)
Hvala lepa, spoštovani gospod državni sekretar. Kolegice in kolegi, kdo želi besedo, razprava je odprta.
Mogoče za ogrevanje povem samo to, seveda grški veleposlanik, ko je tukaj odborom predstavljal prioritete grškega predsedovanja je kar nekaj besed seveda tudi namenil širitveni politiki. Res pa je, v uradnih dokumentih ta prioriteta torej širitvena politika EU ni posebej izpostavljena, pred desetimi dnevi približno je v Atenah bil tako imenovani Mali kozak, ker sem jaz v svoji razpravi nekako opozoril na to, da vidimo da me d prioritetami ne najdemo širitvene politike in da se nam zdi to, tako diplomatsko rečeno, škoda. Prioritete je predstavljal na tem Malem kozaku predsednik grške vlade. Mene je potem podprl tudi madžarski kolega, Latvijec pa še kakšen.
Moram pa reči, da je potem si podpredsednik grške vlade vzel najmanj deset minut časa in pojasnjeval, da pa širitvena politika je tudi prioriteta, morda ni napisana ampak obljubil je tudi, kar se mi zdi pomembno, da bo v temu polletju grškega predsedovanja obiskoval vse članice kandidatke. Bomo videli, sam mislim da bi bilo to dobro.
Toliko z moje strani. Želi še kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne in razpravo zaključujem in na glasovanje dajem predlog sklepa, ki se glasi tako: Odbor za zadeve Evropske unije se je seznanil z izhodišči za udeležbo delegacije Republike Slovenije na zasedanju sveta Evropske unije za splošne zadeve, ki bo v Bruslju, 11. 2. 2014 in jih podprl.
Glasujemo, članice in člani odbora za zadeve Evropske unije z glasovalnimi napravami od enaindvajset naprej.
Kdo je za? (12 članov.) Je kdo proti? (Nihče.)
Predlog sklepa je torej sprejet.
S tem zaključujem 2. točko in 92. sejo Odbora za zadeve Evropske unije. Vsem se zahvaljujem za sodelovanje.

Lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija (LZJ-PS)
Zdaj bomo glasovali pa še člani Odbora za zunanjo politiko, na glasovanje dajem predlog sklepa, ki se glasi: Odbor za zunanjo politiko se je seznanil z izhodišči za udeležbo delegacije Republike Slovenije na zasedanju sveta Evropske unije za splošne zadeve, ki bo v Bruslju, 11. 2. 2014 in jih podprl.
Zdaj glasujemo z glasovalnimi napravami A, to se pravi od ena do dvajset.
Kdo je za? (11 članov.) Je kdo proti? (Nihče.)
Predlog sklepa je sprejet.
S tem zaključujem 2. točko in 46. sejo Odbora za zunanjo politiko. Hvala.

Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka (NSi)
Odbor za zadeve Evropske unije bo začel 93. sejo čez pet minut.
Seja je bila zaključena 7. februarja 2014 ob 9.05.