81. redna seja - Kolegij predsednika Državnega zbora

Zasedanja:

Vsebina

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
KOLEGIJ PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA
81. seja
(31. januar 2014)
Sejo je vodil Janko Veber, predsednik Državnega zbora.
Seja se je pričela ob 08.33.

Socialni demokrati (SD)
Predlagam, da pričnemo. Lepo vas pozdravljam na 81. seji Kolegija predsednika Državnega zbora. Dnevni red ste prejeli z vabilom. Preden preidemo na samo točko dnevnega reda, pa vas obveščam, da Mihael Prevc pooblašča danes za delo na Kolegiju, Janeza Ribiča. Vsi ostali so prisotni. Gospoda Tonina pa čakamo, da se nam pridruži.
Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – SKLIC IZREDNE SEJE ZBORA. Datum seje je predlagan 7. 2., z začetkom ob 10. uri in najava časa za razpravo v skladu s tretjim odstavkom 67. člena Poslovnika. Za poslanske skupine in do 15 minut za dopolnilno obrazložitev predlagatelja ter do 15 minut za predstavitev mnenja Vlade. Do 60 minut pa za razpravo predlagatelja ter do 60 minut za razpravo Vlade.
Odpiram razpravo o sklicu izredne seje. Želi kdo besedo? Ugotavljam, da ni prijavljenih k razpravi.
Zato zaključujem razpravo in dajem na glasovanje naslednji sklep. Poslanske skupine k točki dnevnega reda izredne seje zbora najavijo v skladu s tretjim odstavkom 67. Člena Poslovnika zbora.
Kdo je za? (Soglasno.)
Ugotavljam, da je sklep sprejet.
In še drugi sklep. Predlagatelj predloga sklepa, to je skupina poslank in poslancev s prvo podpisanim Jožetom Tankom za dopolnilno obrazložitev lahko najavi največ do 15 minut, za razpravo pa največ do 60 minut. Vlada za predstavitev mnenja o predlogu sklepa najavi največ do 15 minut za razpravo pa do največ 60 minut.
Kdo je za tak sklep? (Soglasno.) Hvala.
Ugotavljam, da je tudi ta sklep sprejet.
Prehajamo še na 2. TOČKO – RAZNO. Želi tukaj kakšno tehnično zadevo kdo opozoriti? Gospod Meh. Möderndorfer, izvolite.

Lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija (LZJ-PS)
Predlagam, da se tukaj na Kolegiju dogovorimo, če je možno v okviru nekih pobud, itn., še posebej zato, ker je zdajle /nerazumljivo/ Dragutin Mate pozval, da delamo v nemogočih razmerah, zdajle, pred parimi minutami, na odboru in je pač rekel, da to se več ne da delati, ne zjutraj ne zvečer, to kar naprej same neke izredne seje in zato predlagam, da se dogovorimo in pozovemo našega kolega Tanka, da kot vodja poslanske skupine razbremeni ta Državni zbor s temi izrednimi sejami, ker se že njihovi poslanci pritožujejo nad tem, da ne morejo več delati resno. Tako zdaj, razen, če sem bil spet narobe razumljen, kar pa je v zvezi z interpelacijo možno in dopustno. Tako, da predlagam, da bi šli v to smer kakšnega razuma, da nehamo z nagajanjem nekih izrednih sej, odborov, nujnih, itn.

Socialni demokrati (SD)
Hvala. Dejstvo je, da se dejansko z izrednimi sejami posega v program dela, ki ga tudi sprejmemo za celo leto, in če bi poskušali tudi, bi rekel, kot opozicija uporabiti tudi poslovniško določilo, da vedno Državni zbor mora uvrstiti določene točke recimo na dnevni red, ki jo zahteva opozicija, bi bilo to veliko lažje organizirati.
Gospod Tanko.

Slovenska demokratska stranka (SDS)
Hvala lepa za besedo. Nekatere stvari se podvajajo. Mi vložimo zahtevo za nujno sejo odbora, ki jo je mogoče obdelati v nekih normalnih okoliščinah. Koalicija takoj po kakšni uvodni razpravi, predstavitvi, da procesen predlog, da se točka zaključi, da ni primerna, karkoli naprej in to potem se rezultira v tem, da je treba to nadaljevati preko izredne seje Državnega zbora. In se ponovi ponovno zgodba na odboru. Predlagam, da je tudi koalicija razumna pri teh zadevah, in da pač teme, ki jih mi definiramo kota aktualne, kot potrebne razprave, da so tudi na tem, kjer je to mesto, opravi razprava. Marsikakšna stvar se potem prelije v zahtevo za izredno sejo in avtomatsko potegne za seboj tudi delovno telo, ponovno. In tudi te predlagam, da koalicija razume.

Socialni demokrati (SD)
Hvala. Torej razumem pripravljenost na dogovor o tem, da skušamo čim bolj…/oglašanje iz klopi./ Gospod Möderndorfer.

Lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija (LZJ-PS)
Da se ne bomo narobe razumeli. Moja intervencija …/Nerazumljivo./ samega Poslovnika ne bi bila niti potrebna, ampak jaz sem zgolj čutil kot neke vrste klic na pomoč, ker se je moral oglasiti poslanec Poslanske skupine SDS in sem razumel, da ni bil slišan. Predvsem glede na to, da izredne seje ne sklicuje koalicija, ampak opozicija, predvsem zaradi tega. Drugače pa absolutno se strinjam, vi kar dajte…

Socialni demokrati (SD)
Gospod Tanko.

Slovenska demokratska stranka (SDS)
Hvala. Malo preštejte sklice izrednih sej, boste videli da niste kot koalicija nič slabši od opozicije. Veliko ste jih sklical, uvrščali redne točke, izredne seje na izredno sejo in tako naprej. Tudi vi ste sami delali velike težave sedaj v drugi polovici leta sami sebi n tudi vsem ostalim ko ste iz rednih sej premikali točke na izredne seje in tako naprej.
Drugo kar je, je pa tudi to,da se, ker mislim, da je Mate opozoril tudi to, da se pač določene stvari, ker je on član, recimo, pri preiskovalni komisiji ali kjerkoli, skliče takrat, ko njega ni, ker se v da je v koledarju odsoten. Je pa drug problem. Na to bi tudi kazalo opozoriti ali pa pogledati, kako to počnete v vaši koaliciji.

Socialni demokrati (SD)
Dobro. Smo v novem letu in izkušnje prejšnjega so lahko popotnica za to leto, da poskušamo delo bolj prilagoditi temu, kar imamo planirano. Zagotovo ni enostavno biti prisoten na teh sejah, če imamo ob tistem rednem delu, ki je tako in tako predvideno, še izredne seje. Tako, da bomo vzeli tudi opozorilo gospoda Mateta in tudi sicer iz te razprave, po mojem mnenju, naznanja in poskušali to upoštevati pri odločitvah za sklicevanje sej.
Želi še kdo besedo? Ugotavljam, da ne. Zato se vam zahvaljujem za udeležbo na današnjem Kolegiju.
Na svidenje na seji.
Seja Kolegija je bila končana 31. januarja 2014 ob 8.41.