18. nujna seja - Odbor za zdravstvo

Zasedanja:

Vsebina

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
ODBOR ZA ZDRAVSTVO
18. nujna seja
(2. februar 2014)
Sejo je vodila Alenka Jeraj, predsednica odbora.
Seja se je pričela ob 8.05.

Slovenska demokratska stranka (SDS)
Dobro jutro spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci. Lepo pozdravljeni na današnji seji odbora. Pričenjam 18. Nujno sejo Odbora za zdravstvo.
Opravičil nisem prejela, mislim, da smo večina tudi tukaj, kot nadomestni člani tudi nihče, samo kar člani. Seja odbora je sklicana v skladu s sedeminštiridesetim in drugim odstavkom 48 člena Poslovnika Državnega zbora.
Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora. S sklicem seje, dne 29. januarja 2014 ste prejeli predlog dnevnega reda seje odbora in sicer 1. točka, predlog za sklic javne predstavitve mnenj o predlogu zakona o samozdravljenju in o predlogu zakona o konoplji. Ker do 12. ure zadnjega dne pred pričetkom seje, nisem prejela predloga za razširitev dnevnega reda oziroma umik točke, je določen dnevni red seje, kot je bil predlagan s sklicem.
Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZA SKLIC JAVNE PREDSTAVITVE MNENJ O PREDLOGU ZAKONA O SAMOZDRAVLJENJU IN O PREDLOGU ZAKONA O KONOPLJI. Oba predloga zakonov sta objavljena na spletnih straneh Državnega zbora v Poročevalcu, z dne 24. december 2013. Predlog Poslanske skupine Pozitivne Slovenije, Poslanske skupine Socialnih demokratov, Poslanske skupine Državljanske liste in Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev za javno predstavitev mnenj, z dne 27. januarja 2014 je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
Predlagatelji so, glede na to, da gre za zelo aktualna in pomembna vprašanja, ki zahtevajo poglobljeno razpravo, tako strokovne, kot zainteresirane javnosti predlagali, da se v skladu s 46 členom Poslovnika opravi javna predstavitev mnenj in sicer pred obravnavo predlogov zakonov na seji matičnega delovnega telesa, to je Odbora za zdravstvo.
Javna predstavitev mnenj naj bi podala odgovore na naslednje vprašanja. Kakšne so neizkoriščene možnosti gojenja, predelave in nadaljnje obdelave konoplje v industrijske in prehrambene namene? In na kakršen način bi bilo potrebno ustrezneje urediti to področje v Sloveniji. Ali je za uporabo konoplje in njenih učinkovin v zdravstvene namene potrebno spreminjati obstoječo zakonodajo in na kakšen način? Ali in kako samozdravljenje prispeva k zaščiti in višanju kakovosti zdravja posameznika in družbe kot celote? V razpravo dajem naslednji predlog sklepa: Odbor za zdravstvo bo na podlagi 46. člena Poslovnika Državnega zbora opravil javno predstavitev mnenj o predlogu zakona o samozdravljenju in predlogu zakona o konoplji pred obravnavo na matičnem delovnem telesu.
Sejo odbora za zdravstvo, za obravnavo obeh zakonov je bila predvidena 13. 2., v temu terminu bi imeli javno predstavitev mnenj vendar je odbor za infrastrukturo in prostor ta termin že rezerviral za svojo javno predstavitev mnenj in sicer za predlog Zakona o osnovnem bivanju, ki bi se moral spremeniti tudi zaradi zakonov, ki jih mi obravnavamo. Predlog je, da bi imeli javno predstavitev mnenj istočasno ali pa drug za drugim v istem dnevu. Zato odpiram razpravo o predlogu tega sklepa tudi o odprtih vprašanjih na katera naj bi javna predstavitev mnenj podala odgovore in morebitnih dodatnih vprašanj članic in članov odbora, o datumu poteka javne predstavitve mnenj, če bi to bilo skupaj z odborom za infrastrukturo in prostor, bi bilo to 13. 2 od 10.00 do 15.00 ure imajo rezervirano dvorano in bi naredili tako, da bi najprej obravnavali njihov zakon potem pa še naša dva.
Sedaj pa dajem torej besedo predlagateljem zahteve javne predstavitve mnenj in seveda tudi vsem ostalim, ki želite razpravljati. Želi kdo besedo? Gospod Jazbec, izvolite.

Lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija (LZJ-PS)
Predsednica, hvala lepa za besedo in lep pozdrav oziroma dobro jutro vsem skupaj.
Torej, v Pozitivni Sloveniji se strinjamo s tem zadnjim vašim predlogom, da bi predstavitev mnenj bila razprava skupna pač v drugi polovici tega dneva. Posebej tudi zato, ker smo ravnokar sprejeli tudi Zakon o zdravilih kjer pomembno področje zavzema farma / Nerazumljivo./ torej govorimo ravno o večji varnosti za uporabnike, potrošnike ali paciente, kakor koli to imenujemo, o stranskih učinkih, torej ugotavljanje stranskih učinkov, vrednotenje in spremljanje Tako da to smo ravnokar varnost povečali z novim Zakonom o zdravilih in ravno tudi v te namene je še toliko bolj pomembna javna razprava na to temo. Hvala.

Slovenska demokratska stranka (SDS)
Hvala. Gospod Tisel.

Slovenska demokratska stranka (SDS)
Vsem lep pozdrav, spoštovana gospa predsednica, spoštovani predstavnici ministrstva za zdravje, poslanke in poslanci.
V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranki podpiramo to idejo oziroma predlog, da se opravi javna predstavitev. Teme so zelo aktualne, čeprav je uradna medicina v Sloveniji, se mi zdi, vsaj po mojem mnenju preveč zadržana do teh zadev. Pa vendarle, ljudje so tudi sami odgovorni za svoje zdravje in zlasti pri samozdravljenju bi morali dati večji poudarek, da ljudje sami zlasti na preventivi pa tudi v zdravljenju, če se včasih rastlinski izvlečki bili glavna zdravila, je danes to preveč zanemarjeno. Kemija nas ne bo rešila, kvečjemu uničuje svet.
Tako da teme so zelo aktualne pa tudi glede zdravljenja s konopljo vemo, da se v Sloveniji veliko ljudi zdravi s tem, nekako 13 – 15 % ljudi se že zdravi in imajo prav organizirano društvo in podobno, tako da zaupajo temu. Glede na to, da je neke vrste mamilo gotovo da so veliki zadržki pa vendarle je potrebno nekako primerljivo tudi v Sloveniji narediti, ker imajo druge razvite države, tako da ni samo da se proti ali pa, da se onemogoča vendarle, vsaj za samozdravljenje in podobno, prekupčevanje in trgovanje je druga zadeva. Tako da mislim, da je tema zelo aktualna in podpiramo, da se opravi ta javna predstavitev. Hvala.

Slovenska demokratska stranka (SDS)
Hvala. Gospa Dimic.
IVA DIMIC (PS NSi): Hvala za besedo, spoštovana predsedujoča, predstavniki ministrstva, kolegice in kolegi poslanci.
Tudi v Poslanski skupini Nova Slovenija podpiramo predstavitev razprave. Vendar, mi smo predlagatelje v poslanski skupini sprejeli in ne morem ravno reči, da je bil pogovor produktiven. Opozorili smo predlagatelje na številne pomanjkljivosti in ne nazadnje, zakon kot je podalo tudi mnenje vlade, zakoni niso primerni. Mislim da pa smo v trenutku, ko se o pozitivnih učinkih konoplje in o vseh teh zadevah govori, da je javna predstavitev mnenj vendarle tematika, ki jo je potrebno širše opraviti in da bomo dobili na tej predstavitvi, upam tudi odgovore, kar se tiče tudi industrijske konoplje na katero pa vemo da imamo kar nekaj težav, tako bom rekla kmetje in proizvajalci, ki se željo s tem ukvarjati tako da to zadevo tudi v Poslanski skupini Nova Slovenija to podpiramo. Hvala lepa.
Hvala lepa. Gospa Črnak Meglič, izvolite.

Socialni demokrati (SD)
Hvala lepa gospa predsednica, lep pozdrav kolegicam in kolegom, predstavnicam ministrstva.
Ker smo tudi sami podpisniki pobude za javno predstavitev mnenje seveda to podpiramo. Želela pa bi povedati, da smo tudi mi sprejeli predstavnike predlagateljev zakona in pa seveda tudi drugih društev, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo in lahko rečem, da seveda odgovori niso enoznačni in verjetno to se ne bo pokazalo tudi na javni predstavitvi mnenj.
Ampak, tisto kar bi želela poudariti je, podobno kot je rekel mag. Tisel, imamo veliko uporabo že v medicinske namene. Druga je potem uporaba, bom rekla za kakšne druge namene in ne moremo več zatiskati oči pred tem. Mi moramo postaviti neke vrste regulacijo, najmanj kar bi si želela je, da opravimo javno predstavitev mnenj pa zavrnemo zakone, ker niso najboljši potem pa naredimo tako, kot majhni otroci, »ni, ni« pa problem izgine. Ne gre tako. Moramo najti odgovor kaj bomo od tukaj naprej naredili, kako bomo to regulirali in če prav razumem, najmanj kar je, bi bilo potrebno spremeniti uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog in konopljo predstaviti iz prve skupino v drugo skupino, to je najmanj. O ostalih vidikih se moramo pa res pogovoriti, jaz mislim da bi bilo tudi dobro, da se kakšne delovne skupine oblikujejo na ministrstvu, ki bi imele predstavnike tako te civilne družbe zainteresirane javnosti pa seveda predvsem strokovnjake. In, da pridemo do neke pametne rešitve. Kot vidite, vzori v Svetu kažejo da pravzaprav neke določene spremembe tudi pri gojenju in tako naprej pripomorejo k, bom rekla ukinjanju ali pa regulaciji črnega trga. Tudi to ni od muh.
Tako da je več kot dobrodošlo, da to opravimo ampak da od tukaj naprej tudi nekaj naredimo. Hvala lepa.

Slovenska demokratska stranka (SDS)
Hvala. Želi še kdo besedo? Gospa Hercegovac, izvolite.

Lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija (LZJ-PS)
Dobro jutro vsem, spoštovana predsednica, predstavniki vlade, kolegice in kolegi.
Nujna je javna predstavitev mnenj skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo čeprav je tukaj skupaj in Ministrstvo za kmetijstvo glede na podzakonske akte in njihov člen Zakona o proizvodnji in prometu z določenimi proizvodi, zato ker je potrebno to spremeniti in 9. in 2. člen in mogoče res iz skupne ena dati v skupino dve te substance.
Zdaj, kar se tiče uporabe konoplje v medicini, vse več držav želi to registrirati, ključna je učinkovina THC ampak moram reči da niti ena članica Evropske unije ni popolnoma legalizirala konopljo. Tak oda javna predstavitev je potrebna, potrebno se je dogovoriti kakšne stvari v naši državi lahko še uredimo, da bi javnost in civilna iniciativa bila zadovoljna ampak seveda tukaj je precej stvari, ki jih je potrebno urejati in s podzakonskimi akti in z dogovori. Hvala lepa.

Slovenska demokratska stranka (SDS)
Havla. Gospod Ficko, izvolite.

Lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija (LZJ-PS)
Hvala lepa. Dobro jutri, dober dan.
Seveda podpiram javno razpravo pa ker je tako zgodnje jutro in pri nas je, kar se tiče industrijske konoplje oziroma hladnega olja stiskanega, zadeva na en način že dovoljena. Se pravi, tisti ki danes ste še na tešče bi lahko eno žličko že tega poizkusili.
Eno je se pravi iniciativa volivk in volivcev, ve se pa to, da bi marsikaj lahko že storili sami. Če industrijsko konopljo dovoljuje Ministrstvo za kmetijstvo oziroma sam minister, seveda govorimo o rastlini, ki je visoko produktivna oziroma ima visoko dodano vrednost in na en način olje hladno stiskano dovoljeno ni pa dovoljenja za nadaljnjo predelavo, se pravi uporabo v prehransko industrijo, da se seveda ne pogovarjamo o papirni industriji, gradbeni industriji in tako naprej.
Zanimivo je tudi, da imamo občutek, da je naše Ministrstvo za zdravstvo malo tukaj konservativno saj nam niti ne dovoljujejo na hladno stiskanem olju označiti, da bi lahko seveda to zadevo uporabljali v marketinške namene. Se pravi hladno stiskano olje se na takšen ali drug način ne sme oglaševati. To bi tudi že lahko po mojem mnenju sedaj uredili.
Drugo je pa seveda tematika kar se tiče konoplje v zdravilne namene. Res je, da imamo konopljo v tisti prvi skupini, se pravi tako imenovanih trdih drog. Na drugi strani pa imamo neke vrste olajšavo v drugi skupini kar se tiče morfija, kokaina, opija in tako dalje in tako dlje. Se pravi prihajamo do določenih absurdnih situacij.
Tako da, rekel bom tako, seveda javna razprava je potrebna, ne bi pa seveda rad, da na osnovi javne razprave, tako kot je že bilo omenjeno, zaključimo da smo javno razpravo opravili in da nismo nič spremenili. Tako na področju kmetijskega sektorja seveda pa predvsem na zdravstvenem nivoju. In bi seveda želel, da Ministrstvo za zdravstvo seveda deluje bolj trženjsko, sodobno, tako kot je to v ostalih evropskih državah. Hvala lepa.

Slovenska demokratska stranka (SDS)
Hvala. Gospa Valenčič.

Državljanska lista Gregorja Viranta (LGV)
Hvala za besedo.
Torej, tudi v državljanski listi smo podpisniki te pobude za javno predstavitev mnenj in se seveda strinjam z vsemi predhodniki da je potrebno to podrtje ustrezno osvetliti. Jaz moram reči, da tudi znotraj Državljanske liste ena delovna skupina aktivno sodeluje s civilno iniciativo s tega področja pa tudi s strokovno javnostjo, tako da imamo pripravljenega kar nekaj materiala v tej smeri. Žal, zakoni ki so bili dani s strani podpisnikov volivcev nomotehnično pa tudi vsebinsko zadeve ne urejajo na celovit način tako da seveda tudi v naši stranki ne morejo imeti podpore. Se pa zavedamo, da lahko celovit pa uravnotežen sistem urejanja tega področja, se pravi od proizvodnje do same prodaje pripomore tudi pozitivno k naši družbi.
Zato seveda bomo delali vse v tej smeri, da bomo, tako kot je rekla gospa Črnakova, ne samo končali s to javno predstavitvijo mnenj ampak da naredimo tudi ta nadaljnji korak tako kot so povzele nekatere sosednje države.

Slovenska demokratska stranka (SDS)
Hvala. Želi še kdo besedo? Potem smatram, da dodatnih vprašanj ni, ostanemo pri teh ki so bili predlagani. Termin, kot smo rekli 13. 2. 2014 od 10.00 do 15.00 ure bova skupaj s predsednikom poslala vabila in se potem tudi dogovorila na kakšen način bi stvar tekla.
Zdaj, prosim vas še za kakšne predloge koga bi vabili, mi bomo po tistem našem stalnem seznamu plus vse, ki se s temi stvarmi ukvarjajo, če pa imate vi še koga pa samo posredujte, da bo gospa sekretarka to poslala.
Ker ni več razpravljavcev dajem potem predlog sklepa na glasovanje, torej da bo Odbor opravil javno predstavitev mnenj 13. 2. 2014.
Glasujemo, kdo je za? (13 članov.) Je kdo proti? (Nihče.)
Predlog sklepa je sprejet.
Samo še eno informacijo več, društev pa tudi vas članov odbora se je obrnilo name s predlogom, da bi opravili eno razpravo na temo otroške kardiologije na Kliničnem centru. Predvideno sejo imamo nekje sredi ali pa konec februarja, jaz imam okvirni datum 19. februar ampak moram preveriti ali bo to ostalo in bi takrat v bistvu obravnavali oba zakona in še tole. So pa v tistem tednu počitnice tako da bomo morali to pogledati če je primeren datum, da bi en teden kasneje samo en teden kasneje imajo pa počitnice v drugem delu, potem je pa že seja Državnega zbora v prvem tednu marca. Ker smo imeli 13. sicer predviden za sejo. Bomo vas obvestili, ko bo jasno kateri termin.
Dobro, s tem potem zaključujem točko dnevnega reda, tudi 18. nujno sejo in se vam zahvaljujem za udeležbo.
Seja je bila zaključena 4. februarja 2014 ob 8.23.