1. Borut Ambrožič
   
  Mandatov
  1
 2. Roberto Battelli
   
  Mandatov
  6
 3. Samo Bevk
   
  Mandatov
  5
 4. Alenka Bikar
   
  Mandatov
  1
 5. Franc Bogovič
   
  Mandatov
  3
 6. Mirjam Bon Klanjšček
   
  Mandatov
  1
 7. Dragan Bosnić
   
  Mandatov
  1
 8. Rihard Braniselj
   
  Mandatov
  1
 9. Franc Breznik
   
  Mandatov
  1
 10. Mirko Brulc
   
  Mandatov
  2
 11. Renata Brunskole
   
  Mandatov
  2
 12. Jerko Čehovin
   
  Mandatov
  1